MODELLEN

PROFESSIONAL

SERVICE

Heidebaan 116 - 9100 Sint-Niklaas │ Tel. 03 776 00 49

STOCKWAGENS

CONTACTEER

ONS

HOME

WETTELIJKE BEPALINGEN - ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

 

Gebruiksvoorwaarden website

Toegang tot deze website (hierna de ‘website’ genoemd) houdt de aanvaarding van de volgende algemene voorwaarden in. Deze algemene voorwaarden kunnen op elk ogenblik en naar eigen goeddunken door Garage De Maeyer worden geüpdatet en/of gewijzigd zonder dat de gebruikers hiervan vooraf in kennis moeten worden gesteld.

 

Toegang tot de website en gebruik van de inhoud

Garage De Maeyer aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft toegang door gebruikers tot deze website of gebruik door hen van de inhoud van de website.

 

Inhoud van de website

Alle inhoud van de website (nieuws, foto’s, video’s, audio, tekens, logo’s, domeinnamen, softwareapplicaties, grafische layout, technische documentatie en handleidingen enz.) en de rechten erop zijn voorbehouden. Daarom kan zulke inhoud alleen worden geraadpleegd voor persoonlijke informatie, waarbij elk ander gebruik uitdrukkelijk verboden is zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Garage De Maeyer.

Hoewel de informatie op deze website met alle mogelijke zorg werd samengesteld en weergegeven, wordt geen garantie gegeven omtrent de juistheid, volledigheid, bruikbaarheid of het mogelijke gebruik ervan door gebruikers; Garage De Maeyer aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen in deze informatie.

Sommige pagina’s van de website bevatten informatie over toekomstige plannen en bedoelingen die worden beschreven met termen zoals "verwachten", "schatten", "voorzien", "voorstellen" en "plannen". Zulke verklaringen houden door hun aard geen verbintenis in van Garage De Maeyer, dat daarom geen aansprakelijkheid aanvaardt wat betreft de uitvoering ervan.

 

Intellectuele en industriële eigendomsrechten

Alle inhoud van de website - waaronder de op de website vermelde of weergegeven merken, met producten op de website gerelateerde designs en octrooien - valt onder het auteursrecht en de andere toepasselijke regels inzake de bescherming van intellectuele en industriële eigendom en mag daarom, volledig noch gedeeltelijk, worden gereproduceerd, gewijzigd of gebruikt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Garage De Maeyer of de houders van de rechten.

 

Producten en prijzen

De informatie en afbeeldingen - waaronder kleuren van producten - van uitrusting, exterieur, prestaties, afmetingen en gewicht, prijzen, brandstofverbruik, bedrijfskosten enz. betreffende producten op de website worden voortdurend geüpdatet en kunnen accessoires en opties beschrijven die niet tot de standaarduitrusting behoren. Deze gegevens mogen daarom alleen worden beschouwd bij benadering en kunnen fouten en onnauwkeurigheden bevatten.

Garage De Maeyer mag op elk ogenblik en naar eigen goeddunken structurele of vormwijzigingen aan de op de website beschreven voertuigen aanbrengen, of aan de voertuigkleuren of standaarduitrusting.

De op de website opgegeven prijzen zijn niet bindend omdat ze door Garage De Maeyer louter worden opgegeven als richtprijzen.

Garage De Maeyer nodigt daarom gebruikers uit om rechtstreeks contact op te nemen voor de recentste specificaties over producten en prijzen op de website.

 

Aansprakelijkheid

Garage De Maeyer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de informatie en verklaringen op de websitepagina’s. Ze bevatten in het bijzonder geen impliciete beloftes of garanties wat betreft de samenstelling, geschiktheid voor een bepaald doel van producten of de niet schending door de producten van wetten of octrooien. Garage De Maeyer biedt geen garantie voor de actualiteit, nauwkeurigheid, volledigheid of kwaliteit van de vermelde informatie.

Heidebaan 116 - 9100 Sint-Niklaas │ © 2018 - Alle rechten voorbehouden │ design VDB Communications